Tag Archives: original mind

ก้อนหินในสวนดอกไม้ : Stone in the Garden

มองเห็นพื้นหญ้าเขียวขจี  ดอกไม้หลากสีพริ้วไหว ละอองเกสรล่องลอยไป ผีเสื้อปีกใสระยิบตา ก้อนหินกลิ้งมาโดดเด้ง ตกลงสงบเคว้งในพงหญ้า ก้อนหินกระโดดเด้งไปมา พริ้วไหวเพลินตาเพลินใจ ก้อนหินต้องแสงสว่างจ้า ต้นหญ้ามิอาจกั้นประกาย ก้อนหินสงบนิ่งเบาสบาย แสงรอบพริ้วไหวได้เอง — รัน ธีรัญญ์ — 14 กุมภาพันธ์ 2559