หลักสูตร ภาวะผู้นำแห่งสติ : Mindful Leadership

หลักสูตร ภาวะผู้นำแห่งสติ ผ่านความฉลาดทางอารมณ์
Mindful Leadership through Emotional Intelligence

ภาวะผู้นำแห่งสติ ช่วยยกระดับสมรรถนะทั้งหมดในตัวผู้นำ สามารถตัดสินใจได้อย่างทันทวงที วางท่าทีได้อย่างเหมาะสม ลดความเครียดในงาน มีจิตใจที่สบาย มีความคิดที่สร้างสรรค์ ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ และ ทำงานได้อย่างมีความสุข

 เนื้อหา และ ทักษะที่จะได้ฝึกฝน

  • การเป็นมิตรกับความเงียบ และ ความดังกังวาล
  • ความสัมพันธ์ของผู้นำแห่งสติ กับภาวะผู้นำแบบต่างๆ
  • ชุดความคิด คำพูด และ พฤติกรรมที่สนับสนุนการฝึกสติ
  • สมดุลแห่งการตระหนักรู้ในตัวเอง ผู้คน และ สังคม
  • พลังแห่งความรัก การเป็นผู้รับ และ การเป็นผู้ให้
  • การมีจิตใจที่พร้อมจะเริ่มต้นอย่างสดใหม่อยู่เสมอ
  • การสร้างทางเลือกใหม่ๆ จากความคุ้นชินเดิมๆ
  • การแปรเปลี่ยนพลังงานเชิงลบให้กลายเป็นเชิงบวก
  • การค้นพบแหล่งพลังงานของชีวิตจากภายในจิตใจ
  • สัมผัสแห่งสติ และ ความสุขในชีวิตประจำวัน

บริการให้คำปรึกษา โปรแกรมฝึกอบรมสำหรับองค์กร
Line ID : runWISDOM | Mobile : 084-055-0555

Download ภาพรวมหลักสูตร คลิกที่นี่