หลักสูตร ผู้นำที่เป็นแบบอย่าง : Leader as a Role Model

หลักสูตร ผู้นำที่เป็นแบบอย่าง ผ่านความฉลาดทางอารมณ์
Leader as a Role Model through Emotional Intelligence

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้นำทุกระดับที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่าง เป็นผู้นำที่เหนี่ยวนำทีมงานทุกกลุ่ม ให้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักขององค์กร สืบค้นคุณสมบัติเชิงบวกภายในตัวเอง เสริมสร้างทักษะการสอนงาน เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธรรมชาติในการการเรียนรู้ของมนุษย์ พร้อมเทคนิคกระตุ้นทีมงานให้สามารถค้นพบแนวทางพัฒนาตนเอง

เนื้อหา และ ทักษะที่จะได้ฝึกฝน

  • เรียนรู้และฝึกฝนด้านความฉลาดทางอารมณ์
  • ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง
  • ค้นพบข้อดีของตนเองผ่านกระบวนการสืบค้นหาตัวตน
  • เรียนรู้ความแตกต่างในแต่ละบทบาทของการสอนงาน
  • เรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์
  • เรียนรู้เทคนิคการสอนงานตามบทบาทที่เหมาะสม
  • เรียนรู้เทคนิคการสอนงานตามสภาวการณ์ของทีมงาน
  • เรียนรู้การสื่อสารที่สมดุลเพื่อให้ได้ใจของคนได้ผลของงาน

บริการให้คำปรึกษา โปรแกรมฝึกอบรมสำหรับองค์กร
Line ID : runWISDOM | Mobile : 084-055-0555

Download ภาพรวมหลักสูตร คลิกที่นี่