หลักสูตร XEI : Excellent Emotional Intelligence in Leadership

XEI : Excellent Emotional Intelligence in Leadership
สุดยอดความฉลาดทางอารมณ์ ในภาวะผู้นำ

Sold out !
หลักสูตรอื่นๆ คลิกที่นี่ => [ หลักสูตร EQ ]

ความเชี่ยวชาญอาจสร้างผู้นำให้มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ ความฉลาดทางอารมณ์ (EI) สร้างผู้นำที่โดดเด่นแตกต่างจากผู้นำโดยทั่วไป หลักสูตรนี้ จะนำพาผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียด และ เข้าถึง EI อย่างลึกซึ้ง พร้อมเรียนรู้เทคนิคสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อพัฒนา EI ให้กับตนเอง และ ผู้อื่นด้วย !!
 
สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนรู้ :
  • เรียนรู้สมรรถนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ EI ในปัจจุบัน
  • เข้าใจถึงภาวะผู้นำที่โดดเด่น แตกต่างจากผู้นำทั่วไป
  • ประยุกต์ใช้ EI เพื่อพัฒนาชีวิต การงานของตนเอง
  • เรียนรู้เทคนิคพิเศษ การพัฒนา EI ในคนอื่น
หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร :
  • ผู้นำที่ต้องการเรียนรู้ และ พัฒนาด้านอารมณ์
  • ผู้สอนงานที่ต้องการประยุกต์ใช้ EI ในงานสอน
  • ทุกคนที่ต้องการพัฒนาชีวิต และ การงานให้สมดุล

 

สอนและรันกระบวนการเรียนรู้
โดย อ.ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร

21 พ.ค. 60 | 09.00-17.00 น.
ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท26

เรียนรู้เข้มข้น กลุ่มเล็ก 15-20 ท่าน
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
ราคารวมอาหารว่าง 2 มื้อ พร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อกลางวัน

============================
ขั้นที่ 1 ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
https://goo.gl/forms/njvI7C4bOErOWZjQ2

ขั้นที่ 2 ชำระค่าลงทะเบียน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 049-2-24951-5
ชื่อบัญชี ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร

ขั้นที่ 3 ส่งหลักฐานการโอนเงิน
พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และ เบอร์ติดต่อ
ทาง Email : eiandwisdom@gmail.com

============================
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Page : Emotional Intelligence and Wisdom