การปล่อยผ่านทางอารมณ์ : let it go

บางครั้งชีวิตก็โล่งโปร่งสบายเป็นปัจจุบัน บางครั้งชีวิตก็เหมือนจมอยู่กับอดีต จากเหตุการณ์บางอย่าง ความยากง่ายของการก้าวผ่านบางเหตุการณ์ดูยุ่งยากกว่าเหตุการณ์ธรรมดาทั่วไป หากต้องตกลงไปในห้วงอารมณ์ที่มีทีท่าจะเหนี่ยวนำชีวิตให้ถดถอย เราจะมีวิธีฟื้นคืนความสดใหม่ พร้อมทั้งใช้โอกาสนี้เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) ได้อย่างไร งานเขียนนี้จะขอแนะนำทักษะที่เป็นกุญแจของการเรียนรู้ และ ปล่อยผ่านทางอารมณ์ (let it go) พิจารณาแยกแยะได้เป็น 5 ลำดับขั้นตอน ดังนี้

หนึ่ง) จดจำอาการ

ในขณะที่อารมณ์ปั่นป่วน อาจมีอาการโกรธเคือง ตัวสั่น ตัวเกร็ง ใจเต้นแรง ต่อต้าน คัดค้าน หักหาญ น้อยใจ เงียบ ปลีกตัว อิจฉา แก้ตัว ไม่มั่นใจ ซึมเบลอ กล้ามเนื้อบนใบหน้าหย่อน ไร้เรี่ยวแรง นอนไม่หลับ นิ่งอยู่กับที่ ไม่อยากทำอะไร บางทีเราก็เรียกรวมๆ อาการเหล่านี้ว่า “จิตตก” ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ความสุข และ การงาน

สอง) ทบทวนเรื่องราว

สิ่งที่ทำให้จิตใจของเราขมุกขมัวเต็มไปด้วยหมอกควันแห่งความคิดเชิงลบ ที่เหนี่ยวนำอารมณ์ของเราให้ถดถอย เกิดพฤติกรรมไม่สร้างสรรค์ เพราะถูกกระทบทางใจจากเรื่องราวบางอย่าง จากคนบางคน ที่มีรูปแบบซ้ำๆ ให้ลองฝึกฝนสืบค้นหารูปแบบซ้ำๆ จุดร่วมจากประสบการณ์นั้น และ ประสบการณ์ที่ผ่านๆมา

สาม ) สืบค้นต้นตอ

ภายหลังจากค้นพบเรื่องราวที่เป็นบ่อเกิดแห่งอาการปั่นป่วนทางอารมณ์ ที่ส่งผลซ้ำๆ ให้ลองสืบค้นต่อไปถึงอุดมคติที่เรายึดอยู่ สิ่งที่เรากำลังแสวงหา อยากจะให้มันเป็น เช่น ความถูกต้อง สมบูรณ์แบบอีกหน่อยๆ ความเข้าใจ ใส่ใจกันบ้างสิ ความสำเร็จ อยากเห็นภาพอนาคตชัดๆ ความโดดเด่น ไม่ให้ใครเหมือน ความรู้ ไม่ตกข่าว ความมั่นคง แน่นอน ปลอดภัย ความบันเทิง อิสรภาพหรรษา ความเป็นธรรม หรือ แม้กระทั่งความสงบ เป็นต้น

สี่ ) ปล่อยผ่านอดีต

เมื่อระบุอุดมคติที่เรายึดอยู่ได้ ก็มีแนวโน้มที่จะสามารถยอมรับ เข้าใจในอาการปั่นป่วนที่เกิดขึ้นได้ สามารถปล่อยผ่านด้วยความเข้าใจ ด้วยความรัก ไม่กลบเกลื่อน ไม่ผลักไส เห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านั้น เพียงแต่รับรู้ ผ่อนผัน ผ่อนคลาย ให้เกิดการผ่านเลยอย่างเป็นธรรมชาติ ให้อดีตได้กลายไปเป็นอดีต (let it go) อย่างที่มันควรจะเป็น

ห้า ) อยู่กับปัจจุบัน

โอบรับสถานการณ์ตามจริงในปัจจุบัน หรือ มองเห็นทุกอย่างตามจริง พ้นจากอดีต เหมือนมีแสงสว่างจ้าสาดมา ให้ความขมุกขมัวทางความคิดนั้นหายไป ดำรงอยู่เฉพาะหน้า เหมือนเลนส์ถูกปรับ ให้สิ่งใกล้ตัวที่เบลออยู่ กลับมาคมชัด ได้ทำในสิ่งที่สมควรทำ เมื่อเกิดการลงมือทำในทางสร้างสรรค์ จะทำให้เกลียวพลวัตทางอารมณ์หมุนขึ้น กลายเป็นความสุข ความรัก กลับคืนความสดใหม่เป็นปัจจุบัน

ทักษะทั้ง 5 ข้อนี้ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกัน การพิจารณาแยกแยะเป็นลำดับข้อ ก็เพื่อจะช่วยให้ เรามีกำลังใจในการฝึกฝน ทำให้การฝึกฝนง่ายขึ้น เมื่อฝึกฝนได้ชำนาญมากขึ้น จะทำให้เห็นธรรมชาติภายในของตนเอง จนสามารถรวมทั้ง 5 ข้อนี้เข้าด้วยกันเป็นขั้นตอนเดียว เหมือนกับเรื่องราวธรรมดาๆ ที่เราเองก็ปล่อยผ่านไปได้อยู่แล้วในชีวิตประจำวัน เพราะนั่นก็คือความจริง ที่ทุกอย่างล้วนต้องผ่านไป (this too shall pass) 

…ลองนั่งมองดูใบไม้แห้งๆ ที่ล่วงหล่นลงพื้นสิ

เขียนโดย : รัน ธีรัญญ์

Comments

comments