ความสามารถในการปรับตัว : adaptability

ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) ไม่ใช่ความสามารถในการเปลี่ยนใจ หรือ มีทางเลือกมากมายแต่ไม่ลงมือทำ ความสามารถในการปรับตัวจะเกิดขึ้นเมื่อลองทำดูก่อน ถ้าไม่สำเร็จก็ถอยกลับมามองมุมใหม่ มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ดำรงอยู่ในความคลุมเคลือ หรือ คำร้องขอที่วกวนไปมา สามารถปรับตัวในสถานการณ์ใหม่ๆ ด้วยไอเดียและนวัตกรรมที่สดใหม่ ยังคงมีสมาธิกับเป้าหมาย และ พร้อมในการปรับเปลี่ยนเพื่อการบรรลุในเป้าหมาย ผู้นำที่พร้อมปรับเปลี่ยนตนเองจะรู้สึกท้าทายเมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงขึ้น อาจหมายถึงมีบางสิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ หรือ บางสิ่งหยุดชะงักหายไปในทันที เขาจะยังดำรงตนด้วยใจที่โล่งโปร่งเบาแบบสบายๆ บนความไม่แน่นอนที่เผชิญพบเจอนั้นได้

ในอดีตสมาร์ทโฟน BlackBerry เคยได้รับความนิยม ด้วยจุดเด่นของคีย์บอร์ดที่สามารถใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยม ในขณะที่การถือกำเนิดเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4G ทำให้มีสมาร์ทโฟนจาก Apple และ Android ได้รับความนิยมจนเริ่มเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจาก BlackBerry ไป ถึงกระนั้นเอง BlackBerry ก็ยังคงภูมิใจในคีย์บอร์ดที่เป็นจุดเด่นของตนเอง และ ปฏิเสธที่จะผลิตสมาร์ทโฟนแบบหน้าจอสัมผัส (touch screen) ตามกระแสอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การไม่ยอมเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ทำให้ BlackBerry หลุดจากตลาดสมาร์ทโฟนไปในที่สุด

ในปี 2017 ฝ่าย K-SME Analysis ธนาคารกสิกรไทย ได้ทำการวิเคราะห์ 5 เทรนด์ธุรกิจ แรงแซงโค้งปี 2017 ได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเทคโนโลยี และ กลุ่มความสวยงาม ในขณะที่ 5 กลุ่มธุรกิจต่อไปนี้ ถ้าไม่ปรับตัว จะอยู่ได้ยาก ได้แก่ กลุ่มร้านอาหารตามสั่ง กลุ่มธุรกิจแบบมีหน้าร้าน กลุ่มสินค้าที่มีส่วนผสมของสารเคมี กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มจุดชำระค่าสินค้าและบริการ

Daniel Goleman ผู้เขียนหนังสือ Emotional Intelligence มีข้อมูลสนับสนุนความสำคัญของสมรรถนะการปรับตัว (adaptability) จำนวนมาก เช่น ได้มีการติดตามสำรวจนักศึกษา MBA เป็นเวลา 5-19  ปี ภายหลังสำเร็จการศึกษา พบว่าจุดเด่นทางด้านความสามารถในการปรับตัว (adaptability) ชี้ชัดได้ว่า บุคคลนั้นจะมีชีวิตที่น่าพอใจ มีงานที่พอใจ และ ประสบความสำเร็จด้วย ยังมีงานวิจัยอีกมากมายที่ชี้ชัดว่า ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) ช่วยเพิ่มผลกำไร ยอดขาย การทำงานที่ดีขึ้นทั้งส่วนตัว และ ผลงานของทีม ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง สมรรถนะด้านการปรับตัวจึงคือสมรรถนะสำคัญของภาวะผู้นำ และ เป็นหัวใจของนวัตกรรม

ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) ยังเชื่อมโยงกับสมรรถนะความฉลาดทางอารมณ์ และสังคม (emotional and social competencies) อื่นๆ เช่น การควบคุมอารมณ์ตนเอง (emotional self-control) และ มุมมองเชิงบวก (positive outlook) เป็นต้น เมื่อเราสามารถปรับตัว นั่นก็หมายถึงเราจะรู้สึกสะดุดน้อยมาก เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน การควบคุมอารมณ์ตนเองก็จะได้ดีขึ้นไปด้วย เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เราจะไม่ดำรงด้วยความปั่นป่วนใจ แต่เราจะสามารถก้าวข้าวเพื่อค้นพบทางออกได้อย่างรวดเร็ว มีมุมมองเชิงบวก เห็นโอกาสที่เป็นไปได้ เราจะสื่อสารกับทีมเพื่อก้าวต่อไป สร้างยุทธศาสตร์เพื่อลงปฏิบัติ สรุปว่า ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) คือ เครื่องมือที่ช่วยให้เรายังคงมีสมาธิ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม

Daniel Goleman ผู้เขียนหนังสือ Emotional Intelligence เล่าถึงเส้นทางความสำเร็จของที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงคนหนึ่ง ซึ่งงานแรกที่เขาทำก็คือการเป็นที่ปรึกษานี่แหละ โดยไม่มีประสบการณ์ทางธุรกิจมาก่อนเลย แต่เขาก็ได้กลายเป็นมืออาชีพอย่างรวดเร็ว เขาเป็นที่ปรึกษาที่ดี เขาแบ่งปันความเชี่ยวชาญของเขาให้กับที่ปรึกษามือใหม่ ทำให้ที่ปรึกษามือใหม่สามารถก้าวหน้าในงานของตน ภายในไม่กี่ปี เขากลายเป็นผู้นำในการเป็นที่ปรึกษา เขาไม่เพียงแต่คัดเลือกคนเข้าทำงาน และ ยังดูแลส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ให้กับหลายๆองค์กรด้วย เขามีความอดทนสูงต่อความเสี่ยง ทะเยอทะยานในความเครียด ด้วยความสามารถในการปรับตัว (adaptability) เชื่อมั่นที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้บนความท้าทาย  ทำให้เขาประสบความสำเร็จอย่างสูง

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.”

~ Charles Darwin ~

ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) คือ สมรรถนะสำคัญของผู้นำ ที่ทำให้ความเชี่ยวชาญกลายเป็นประโยชน์ บนโลกที่มีความแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา การฝึกมองโลกในแง่ดี เห็นถึงความเป็นไปได้ในโอกาสต่างๆ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการปรับตัว (developing adaptability)

เขียนโดย : รัน ธีรัญญ์

Comments

comments