การทำในสภาวะหนึ่ง : awareness and action

บันทึกการทำในสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

หนึ่ง เต็มเปี่ยมกับปัจจุบัน
ขณะทำ จะมองเห็น ซึมซาบผลสำเร็จที่บรรลุในทุกขณะ เห็นทุกการกระทำได้สิ้นสุดลงไป พร้อมผลลัพธ์ที่ไม่ต้องรอคอย เห็นแนวโน้มในปัจจุบัน ว่าคือความสำเร็จไปแล้ว ไม่ยึดติดในผล จึงไม่มีห่วงในอนาคต ไม่มีความต้องการสะสมของที่เกินพอดี ด้วยความกลัวในอนาคต 

awareness-and-action
สอง มีความสุขกับการทำ
ขณะทำ จะร่มรื่น ร่มเย็น มีความสงบในใจ มีความสุขขณะทำ ไม่ตัดสินตนเอง ไม่ตัดสินผู้อื่น ไม่คิดเปรียบเทียบ ไม่คิดชิงชัง ร่างกายผ่อนคลาย ยิ้มได้ง่าย เป็นที่รัก น่าเข้าใกล้

awareness-and-action2
สาม เป็นมิตรกับธรรมชาติ
ขณะทำ จะเป็นประโยชน์ แม้เพียงเล็กน้อยแต่รอบด้าน ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อชุมชน และ ธรรมชาติแวดล้อม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ต่อต้านธรรมชาติ มีความลื่นไหล กลมกลืน เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

การขอบคุณอดีต ช่วยให้ชีวิตเป็นปัจจุบัน

เมื่อติดในอดีต จากความรู้สึกผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ ที่ทำให้ใจของเรากลับคืนสู่ปัจจุบันไม่ได้ ท่องคาถา this too shall pass (แล้วมันจะผ่านไป) ก็ยังไม่เห็นจะผ่านไปสักที ให้ลองหันหามุมมองใหม่ ที่เราจะสามารถขอบคุณเหตุการณ์ เหล่านั้นให้ได้จริงๆ แม้เพียงเรื่องเล็กๆ จากมุมมองหนึ่ง ที่เราได้ขอบคุณอย่างจริงใจ จะช่วยบรรเทาอาการติดในอดีต ช่วยให้เรากลับคืนสู่ปัจจุบันได้อย่างเต็มเปี่ยม มีชีวิตชีวาอีกครั้ง

เขียนโดย : รัน ธีรัญญ์

Comments

comments