รันกระบวนการ งานไทยน้ำทิพย์ : Young Professional Program

วันนี้มาเป็นครู กระบวนกร ที่สวนโมกข์ กรุงเทพฯ ในงาน Thai Nam Thip Young Professional Program ต้อนรับผู้บริหารหนุ่มสาวรุ่นใหม่ จากไทยน้ำทิพย์ จำนวน 35 คน (วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2559)
ช่วงเช้ารันกระบวนการนำพาผู้เรียนรู้ ออกจากความคุ้นชินเดิมๆ ออกจากโลกแห่งการ Download สู่โลกแห่งปัจจุบันขณะ ผ่านกิจกรรมเดินเท้าเปล่าบนพื้นทรายที่สวนพุทธธรรม ทดลองเร่งความเร็วออกเดินด้วยความเร็ว ในแบบที่ไม่คุ้นชิน ทดลองเล่นเกมเก่าๆ ในกติกาใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมประสานมือ ตามต้านจักรวาล และ เรียนรู้วิถีการเดินกับแก้วน้ำแห่งสติ จากนั้น ผู้เรียนเข้าสู่ช่วงเพลินธรรมนำชม ติดตามฟังผู้นำชม บอกเล่าเรื่องราว สะท้อนปริศนาธรรมต่างๆ รอบๆบริเวณ ภายในสวนโมกข์
Thai Nam Thip Young Professional Program

Thai Nam Thip – Young Professional Program

ช่วงบ่าย นั่งล้อมวงพูดคุยกัน ที่โถงกิจกรรม ชั้น 1 ใช้โอกาสสอบถามผู้เรียน ถึงพื้นฐานประสบการณ์ด้านสุนทรียสนทนา หรือ Dialogue เพื่อรันกระบวนการนำพาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากผู้เรียนเกือบทั้งหมด ยังไม่คุ้นเคยกับสุนทรียสนทนา หรือ Dialogue จึงเริ่มต้นปูพื้นฐานการฟัง ให้ได้สัมผัสการฟังที่ลึกซึ้ง ผ่านการเรียนรู้ ผู้นำสี่ทิศ เบื้องต้น เข้าถึงใจตนเอง และ ยอมรับผู้อื่น เรียนรู้สติ ในช่วงเวลาปกติของชีวิต เรียนรู้สติ ขยายขอบเขตหัวใจตนเอง จากนั้น ผู้เรียนเข้าสู่ห้องนิพพานชิมลอง เรียนรู้เรื่องอริยสัจ 4 ผ่านกิจกรรมและการบรรยาย
ช่วงตกผลึกความรู้ รันกระบวนการที่เน้นฐานกายให้เกิดการตื่นตัว จากนั้น นั่งล้อมวงใหญ่นำพาสู่ Awakening Mind สลัดจากเปลือก เข้าหาแก่นภายใน ตกผลึกทางปัญญา ในห้องนิพพานชิมลอง
รวมความแล้วการเรียนรู้ในครั้งนี้ ผู้เรียนรู้ได้เกิดปัญญาครบถ้วนจากทั้ง 3 ทาง คือ ปัญญาจากการฟัง (สุตมยปัญญา) ปัญญาจากการคิดใคร่ครวญ (จินตามยปัญญา) และ ปัญญาจากการปฏิบัติ รับรู้ผ่านประสบการณ์ด้วยตนเอง (ภาวนามยปัญญา) อย่างหลังนี่เอง เป็นวิถีการฝึกอบรมในรูปแบบของการรันกระบวนการ เพื่อให้ตื่นรู้ได้เองจากภายใน
ขอเชิญคลิกร่วมกลุ่ม
เขียนโดย : รัน ธีรัญญ์

Comments

comments