รันกระบวนการ งานศิลปะแห่งการใช้ชีวิต : The Art of Living

สะท้อนในมุมของกระบวนกร งานครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ผมรันกระบวนการ โดยใช้แก่นแกนที่บ่มเพาะอย่างจริงจัง จากการติดตามอาใหญ่ วิศิษฐ์ วังวิญญู เป็นเวลาเพียงสั้นๆ สำหรับมนุษย์โลก แต่ก็ทำให้งานกระบวนการของผม ลงสู่ฐานใจได้มากขึ้น จากเดิมในช่วงเวลาที่ผมฝึกฝนงานกระบวนกรด้วยตนเอง ผมจะรันกระบวนการนำพาสู่ฐานคิดเป็นหลัก พัฒนาต่อมา ก็สามารถรันกระบวนการ สู่ฐานกายได้ไม่ยากนักด้วยการเลือกกระบวนการที่ใช่ ครั้งนี้ก็ถือว่าพอใจในสมดุลแห่งปัญญาทั้ง 3 ฐาน ที่ปรับตามห้วงขณะ ตามสภาวะจริงของผู้เรียน

งานครั้งนี้ ผู้เรียนมีทักษะการฟัง และ พื้นฐานของสติที่ดี ซึ่งเกื้อหนุนวงสุนทรียสนทนาอยู่แล้ว การให้ห้องเรียนแรก คือ ตัวของผู้เรียนเอง จึงทำให้การเรียนรู้ลงสู่ฐานใจได้ง่าย บวกกับการให้ผู้เรียนเป็นมิตรกับความเงียบด้วยถ้อยคำว่า “เราคือส่วนหนึ่งของความเงียบ” ลดการครุ่นคิดแบ่งแยก ผู้เรียนจึงดำรงอยู่ในความเงียบ ได้แบบลื่นไหลสู่ฐานใจ แต่ก็ไม่มีเจตนาล้วงลึกดำดิ่งมาก ตามความเหมาะสมของ Workshop แบบ 1 วัน เปิดโอกาสให้เวลาในการได้เรียนรู้แบบภาพรวม ทั้งฐานกาย ฐานใจ และ ฐานคิด

ปัญญาในวงสนทนาจึงเป็นอิสระ เกิดการเรียนรู้ที่ขยายจากห้องเรียนของตัวเอง สู่การเรียนรู้ระหว่างห้องเรียนของแต่ละคน (Collective Intelligence) ปรากฏการณ์นี้ จะยังคงเกิดขึ้น ปัญญาใหม่ (Wisdom) จะยังไม่สิ้นสุด แม้สิ้นสุดเวลาของ Workshop ไปแล้ว

กระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ เกิดขึ้นสดๆ จากการจับประเด็น (Capturing) ในช่วงที่ผู้เรียนรู้ Check-in บอกเล่าถึงความเข้าใจ และ ความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับคำว่า “The Art of Living” สรุปได้คำสำคัญต่างๆ คือคำว่า “ครูกระบวนกร”, “สุนทรียสนทนา”, “อัตตา”, “ความเงียบ”, “ฐานใจ” และ “ความตาย” จึงเป็นที่มาของกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ โดยกิจกรรมที่เลือกนำมาใช้แบบทันทีทันด่วนในครั้งนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากกิจกรรมของ อ.วันเพ็ญ เขมะกนก และ ครูดล เครือข่ายชีวิตสิกขา นะครับ ขอบพระคุณที่อนุญาตตั้งแต่วันที่บอกสอนครับ ขอบคุณต้นแบบแก่นแกนของสภาวะครู กระบวนกร หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ และ อาใหญ่ วิศิษฐ์ วังวิญญู

ขอบคุณห้องเรียนทุกห้อง ครูภายในของพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ชาว ThaiCoach ขอบคุณผู้ช่วยกระบวนกรกิตติมาศักดิ์ พี่นี เพลินธรรมนำชม และ จอม นาโรปะ ศิษย์อาใหญ่ ขอบคุณโจ้ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ ที่อยู่เบื้องหลังกิจกรรมการเรียนรู้เชิงทดลอง (Experiential Learning) เพื่อนผู้มีอุดมการณ์ร่วมเคียงกัน ในเส้นทางสายธรรมแด่เพื่อนมนุษย์

ขอเชิญคลิกร่วมกลุ่ม
FB Group : ชุมชนนักปฏิบัติ CoP (Community of Practice)

เขียนโดย : รัน ธีรัญญ์

Comments

comments