จิตวิญญาณของการโค้ชวิถีไทย : The Spiritual Law of Thai Coaching

หลักสูตร Thai Coach ครั้งที่ 6 จัดโดย สมาคมการโค้ชวิถีไทย แบ่งการเรียนรู้เป็น 8 ครั้ง (เรียนวันเสาร์เว้นเสาร์) และ เมื่อเรียนครบ 8 ครั้งแล้ว จะได้ไปฝึกปฏิบัติเจริญสติเพื่อการโค้ช (Mindfulness Coaching Practice) เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ที่บ้านไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย กับท่าน ว.วชิรเมธี ส่วนนี้เองเป็นแรงดึงดูดสำคัญเบื้องต้น ที่ทำให้ผู้เขียนประทับใจ เอะใจ และ ตัดสินใจเข้าร่วมเรียนรู้ในครั้งนี้

การเรียนรู้ครั้งที่ 1 จิตวิญญาณของการโค้ชวิถีไทย (The Spiritual Law of Thai Coaching) วันเสาร์ ที่ 5 กันยายน 2558

ความรู้สึกก่อนเรียนรู้

  • รู้สึกปลอดภัย เมื่อทราบว่าสโลแกนของ Thai Coach คือ Mindfulness is Enough
  • มีความเชื่อว่าความสงบสันติภายใน จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ และ ฝึกฝนทักษะ
  • ดีใจที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนกัลยาณมิตร ที่สนใจเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาชีวิต

 

 

ความรู้สึกภายหลังการเรียนรู้
  • หลังจากทราบภาพรวมของหลักสูตร รู้สึกชอบมาก และ เชื่อว่าหลักสูตร Thai Coach จะสามารถนำพาผู้เข้าเรียนรู้ให้มีทักษะการเป็นโค้ชที่ดี รวมไปถึงสามารถต่อยอดให้มีความก้าวหน้า ทั้งทางการงาน และ ทางชีวิตด้วย เนื่องจากพบว่า หลักสูตรตั้งอยู่บนหลัก ธรรมดาของธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นจริงในทุกบริบทของชีวิต จึงสามารถนำไปต่อยอดสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านได้
  • ตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะใหม่ๆ พร้อมเพิ่มพลังแห่งสติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะได้นำความรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความจริง ไปร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อผู้คน แบบจำเพาะเจาะจงต่อไป
  • รู้สึกเบิกบานใจเมื่อพบว่า สติ กำลังจะคือ จุดร่วมของชุมชนกัลยาณมิตรแห่งนี้ และ สติ กำลังจะเป็นจุดร่วมขององค์ความรู้ที่ทันสมัย ที่จะได้แลกเปลี่ยนกันไปนับจากนี้ “Mindfulness is Enough”
 
ตกผลึกระเหิดเป็นไอ
  • การเป็นโค้ชวิถีไทย ต้องมีจิตวิญญาณของการให้ อย่างเป็นสัญชาตญาณ
  • หากในช่วงชีวิตของเราได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่น เราจะมีเรื่องเล่าที่ภาคภูมิใจ สามารถเล่าต่อให้คนรุ่นหลังฟังได้มากมาย มากกว่าเพียง การเล่าเรื่องราวความสำเร็จของตัวเองเท่านั้น
  • Thai Coach คือ การโค้ชอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยจิตวิญญาณของการให้ เกิดความเจริญทั้งชีวิต และ การงาน มีความสุข มีความเจริญแบบภาพรวม คือ ไม่มีการเบียดเบียนกัน ไม่แบ่งแยกเพื่อนมนุษย์ สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม ออกจากการเป็นตัวตน
เขียนโดย : รัน ธีรัญญ์

Comments

comments