สุดยอดกลยุทธ์สู่ความสำเร็จและมั่งคั่ง

วันนี้เป็นวันพระ  (7 ส.ค. 58) ได้มีโอกาสมาฟัง อาจารย์ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ สอนธรรมแบบเนียนๆ ผ่านงานสัมมนา “สุดยอดกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ และ มั่งคั่ง”  ที่ Crystal Design Center (CDC) งานสัมมนามีตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น ได้ความรู้และเกิดปัญญาขณะฟังสัมมนาครั้งนี้มากมาย จึงได้บันทึกสรุปเนื้อหาบางส่วน เฉพาะที่ผู้เขียนสนใจเป็นพิเศษ ที่จะได้น้อมนำมาฝึกปฏิบัติ และ เพิ่มเติมคำอธิบายเล็กๆน้อยๆ ตามภูมิรู้ ภูมิธรรมของผู้เขียนเอง ขอเผยแพร่บทความนี้ ให้กับกัลยาณมิตรที่สนใจ พิจารณาใคร่ครวญให้เกิดประโยชน์แก่ตน (โยนิโสมนสิการ) และ น้อมนำใส่ใจไปฝึกปฏิบัติ (โอปนยิโก) ให้เกิดปัญญาเฉพาะตน


อย่ารู้แค่วิธีสอน ต้องมีเรื่องที่จะสอนด้วย
คำสอนนี้น่าสนใจเป็นพิเศษ สำหรับคุณครู ผู้ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านศึกษา การลงมือทำจริงให้มากๆ จะช่วยให้มีประสบการณ์ตรง มีปัญญา

ตั้งเป้าหมายชีวิตให้เร้าใจ
การอธิษฐานจิตควรขอให้ผู้อื่นก่อน ให้ผู้อื่นมากๆ เมื่อขอให้ตัวเอง ก็ขอเพื่อให้ตัวเองได้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ด้วยความชัดเจน ตามหลัก SMART ได้แก่ S = Specific (มีความชัดเจน), M = Measurable (สามารถวัดได้), A = Attainable (สามารถบรรลุได้), R = Realistic (อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงของคุณ), T = Timely (มีกำหนดเวลาแน่นอน)

การ Coach แบบพุทธวิธี
ต้องตระหนักรู้ว่าแท้จริง ไม่มีปมเด่น ไม่มีปมด้อย อย่าไป Coach คนอื่นด้วยการรื้อปมด้อยที่มนุษย์ปรุงแต่งกันขึ้นมาเอง อย่าไปเพิ่มอกุศลจิตให้ผู้อื่น แต่ควร Coach ด้วยการดำรงอยู่ในปัจจุบัน และ เติมสิ่งที่เป็นกุศล โดยเฉพาะในการล้อมวงโสเหล่ ให้แบ่งปันสิ่งที่เป็นบวก ถ่ายเทข้อดีในตัวเอง เติมเต็มให้แก่กันและกัน นี่คือ พุทธวิธี
การประเมิน Teamwork
งานที่ต้องมี Teamwork ให้เน้นใส่ใจเรื่องพฤติกรรมของแต่ละคน ใส่ใจเรื่องการเป็นหนึ่งเดียวกัน Oneness ให้ระวังการใช้ KPI กับการทำงานที่ต้องการ Teamwork หลีกเลี่ยงการตัดสินว่าใครถูก ใครผิด

บทบาทหน้าที่
การใช้ Job Description เชยแล้ว ใครทำอะไร ช่วยอะไรได้ให้ทำเลย เป็น Multitasking ถ้าเป็นฟุตบอล ก็เป็นการเล่นแบบ Total Football สลับสับเปลี่ยนตำแหน่งได้

การฝึกตน

จงไปอยู่ในกลุ่มที่เราโดนอัด อยู่ในกลุ่มที่เราห่วยสุด คบเพื่อนที่มีอายุมากกว่า ฝึกอ่อนน้อม ทำตามให้เป็น อย่าใจร้อน ถึงเวลาของเราจริงๆ ค่อยสร้างสรรค์

นวัตกรรม (Innovation)
ให้มั่วทำไปเลย มั่วทำในสิ่งที่เป็นกุศล เวิร์คหรือไม่ให้ตลาดจริงๆตอบ อย่าไปงมงายทำแบบสำรวจแล้วเชื่อตามแบบสำรวจนั้น อย่าคิดก่อนทำ ทำแล้วเดี๋ยวคิดได้เอง สตีฟ จอบส์ พัฒนาสินค้าให้กับ Apple โดยที่ไม่สนใจแบบสำรวจ แต่ลงมือทำเลย ให้ผู้บริโภคได้ลองใช้เลย
เป็นศิษย์มีครู มีความกตัญญู
1. กตัญญูต่อคน
ตอบให้ได้ว่าใครคือครูเรา (ที่ไม่ใช่ตัวเอง)
และ ตอบให้ได้ว่าใครคือครูคนแรกของเรา
เราไปเยี่ยมเยียน ติดต่อสื่อสารกับท่านรึป่าว
2. กตัญญูต่อสัตว์  
3. กตัญญูต่อสิ่งของ
4.กตัญญูต่อบุญที่ทำมา
สำคัญมาก โดยเฉพาะ ผู้ที่มีโภคทรัพย์มาก
ควรสำนึกถึงบุญที่เคยทำมาก่อนในอดีตชาติ
5.กตัญญูต่อร่างกาย ที่ให้ได้ฝึกสติ
ศิษย์ 4 ทัศน์ ตามลักษณะสัตว์ 4 ทิศ + 2

 • ทิศเหนือ – กระทิง เป็นผู้กล้า ทำจริง
  ธาตุไฟ ใจร้อน โทสะจริต ดุดัน ขยัน ประจันหน้า กล้าแสดงออก รักเพื่อนพ้อง จริงใจ ตรงไปตรงมา จิตคิดไว ใจเร็ว ตอบสนองเร็ว ทันใจ สุดโต่ง รักแรง เกลียดแรง กัดไม่ปล่อย ทำอะไรทำจริง อุดมการณ์ ผู้นำ มุ่งมั่น นักปฏิบัติ ใช้พลัง ไม่ค่อยระวัง ชอบอยู่แนวหน้า บ้าพลัง หวังอำนาจ ทะเลาะขัดแย้งได้ง่าย เพราะมักโมโหร้าย ไม่รักษาน้ำใจ
 • ทิศใต้ – หนู เป็นแนวหน้า ประสานน้ำใจ
  ธาตุน้ำ อ่อนไหว ใจดี ใส่ใจความรู้สึกและอารมณ์ของคนรอบข้าง ชอบช่วย ชอบให้ ใจอ่อน ขี้สงสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี ประนีประนอมเก่ง ไม่เรียกร้อง ไม่เปิดเผย แต่บ่อยเลยที่น้อยใจ ว่าไม่ให้ความสำคัญ ง่ายๆ สบายๆ ทำทุกอย่างได้ให้คนข้างๆ รู้สึกดี เข้าได้กับทุกคน ประสานงานเก่ง มักเป็นโลภะจริต บางทีก็ช่วยจนไม่คิด ให้จนตนเองเดือดร้อน
 • ทิศตะวันตก – หมี เป็นผู้มั่นคง ทำซ้ำๆ
  ธาตุดิน หนักแน่น มั่นคง จิตนิ่ง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยง คิดวิเคราะห์ วิจัย ต้องเป็นไปตามขั้นตอน มีโลกส่วนตัว มีพื้นที่ส่วนตัว รักความสันโดษ ทำอะไรต้องวางแผนก่อน คิดล้วงหน้า ยึดมั่นกติกา กฎเกณฑ์ ใจเย็น มีหลักการสูง ทำอะไรเคร่งเครียด ไม่ยึดหยุ่น เหมือนคนสื่อสารยาก คิดกาลไกลแบบแคบๆ เลือกที่รัก มักที่ชัง เชื่อว่า ทำอะไรซ้ำๆ จะสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
 • ทิศตะวันออก – อินทรี นำเสนอเก่ง
  ธาตุลม มีสายตามองไกล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองได้จากที่สูง เห็นภาพรวม องค์รวม เชื่อมโยง จิตคิดไว มีใจชอบการเปลี่ยนแปลง คิดสร้างสรรค์ แต่ไม่ลงมือทำ รักอิสระ นักฝัน สนใจทุกเรื่อง อยากรู้ทุกอย่าง เป็นนักวางแผน เจ้าโปรเจค ไม่ชอบจำเจ ไม่ต่อเนื่อง อาจถึงขั้นหยิบโหย่ง ชอบสิ่งประหลาด เกินความคาดหมาย หงุดหงิดที่ต้องติดระบบ ระเบียบ กฏเกณฑ์ สนุกสนาน มีสีสัน แต่หาสาระแก่นสารได้ยาก 
 • ทิศเบื้องบน 
  ผู้ที่มีลักษณะตามสัตว์ทั้ง 4 ทิศ ในส่วนที่เกื้อหนุนให้ชีวิตเจริญ เช่น เป็นผู้กล้า ทำจริงในสิ่งที่เป็นกุศล เป็นแนวหน้า ประสานน้ำใจ เป็นผู้มั่นคง ทำซ้ำๆ เพื่อฝึกฝน นำเสนอด้วยเมตตา
 • ทิศเบื้องล่าง
  ผู้ที่มีลักษณะตามสัตว์ทั้ง 4 ทิศ ในส่วนที่หน่วงเหนี่ยวไม่ให้ชีวิตเจริญ เช่น ใจร้อน ไม่รอบคอบ ขี้กลัว ชอบจับกลุ่มนินทา จับเจ่า คับแคบ ชักนำผู้คน ไม่รู้จริง
การสอนศิษย์ ตามลักษณะสัตว์ 4 ทิศ
+ กระทิง ให้ใช้ศิลปะบำบัด ให้เป็นจิตอาสา ฝึกให้ทาน ละความโกรธ
+ หนู ให้ใช้อสุภ ให้ไปอยู่ป่าช้า ละความกลัว
+ หมี ให้ใช้อนุสติ เล่าเรื่อง และ ธุดงค์ ออกจากความเคยชิน
+ อินทรีย์ ให้ใช้อานาปานสติ ให้ฝึกปฏิบัตินานๆ ตามแนวทาง อ.โกเอนก้า

การสร้างทีม
องค์กรแบบที่ 1 เน้นนวัตกรรม (Innovation) ให้ประกอบด้วย กระทิง 4 หนู 3 หมี 2 อินทรี 1
องค์กรแบบที่ 2 เน้นบริการ (Service) ให้ประกอบด้วย หนู 4 กระทิง 3 หมี 2 อินทรี 1

สังฆะ คือ ที่สุดแห่งพรหมจรรย์
เมื่อจิตแห่งสังฆะ รวมเป็นหนึ่งเดียว สื่อสารถึงกันได้ ไร้ขอบเขตตัวตน
เรื่องที่อาจารย์แนะนำให้ไปศึกษาเพิ่มเติม
+ เรื่อง ยุทธศาสตร์
+ อปริหานิยธรรม 7
+ มงคล 38 ประการ

  ข้อย้ำอีกครั้งว่า นี่คือบันทึกสรุปเนื้อหาบางส่วน เฉพาะที่ผู้เขียนสนใจเป็นพิเศษ ที่จะได้น้อมนำมาฝึกปฏิบัติ และ เพิ่มเติมคำอธิบายเล็กๆน้อยๆ ตามภูมิรู้ ภูมิธรรมของผู้เขียนเอง ขอเผยแพร่บทความนี้ ให้กับกัลยาณมิตรที่สนใจ พิจารณาใคร่ครวญให้เกิดประโยชน์แก่ตน (โยนิโสมนสิการ) และ น้อมนำใส่ใจไปฝึกปฏิบัติ (โอปนยิโก) ให้เกิดปัญญาเฉพาะตน หากผิดพลาดประการใด ขออโหสิกรรม ไว้ ณ ที่นี่ด้วย (เขียนที่ร้าน Cafe Amazon CDC เวลา 19.55 น.)

  เขียนโดย : รัน ธีรัญญ์

  Comments

  comments